Home
Zakres prawny
Porady
Ciekawe linki
Kontakt
O nas
Information in English
   
 


Każdy z nas widział w wielu filmach scenę, w której bohater deklarował: „Musze zadzwonić do swojego adwokata”. Życie codzienne, działalność gospodarcza i zawodowa wielokrotnie rodzi sytuacje, w których należałoby skontaktować się ze „swoim adwokatem” i uzyskać szybką i fachową poradę. Warto wiedzieć, że uzyskanie takiej porady nie jest trudne...


W jednej ze swoich publikacji niemiecki samorząd adwokacki zwrócił uwagę, iż „najwięcej wypadków zdarza się przy biurku”. To właśnie przy biurku zawiera się umowy, podpisuje zobowiązania, składa oświadczenia, rodzące istotne konsekwencje w dalszym życiu czy w dalszej działalności gospodarczej. W sytuacji, gdy tak ważne działania o charakterze prawnym dokonywane są bez konsultacji z prawnikiem ich skutki przybierają często charakter „nieszczęśliwego wypadku”.

W sprawach nieruchomości, przy poważniejszych transakcjach czy zawieraniu długoterminowych umów znaczna ilość potencjalnych trudności czyni zazwyczaj profesjonalną pomoc prawna nieodzowną. Stąd też aktualna pozostaje rada udzielona w konkluzji wspomnianej publikacji: poradź się adwokata.


W przekonaniu wielu osób rola adwokata w postępowaniach karnych ogranicza się do udziału w postępowaniu sądowym. Tymczasem wielokrotnie losy sprawy karnej – czy to z punktu widzenia oskarżonego, czy też pokrzywdzonego – rozstrzygają się w znacznej mierze już w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę czy policję. To właśnie na wczesnym etapie sprawy prezentowane jest stanowisko strony, do którego organy postępowania będą odnosiły się w kolejnych fazach. To właśnie wówczas można przeprowadzić szereg istotnych dowodów, które ze względu na upływ czasu (postępowania karne trwają często latami) mogą okazać się póżniej trudne do odtworzenia.

Strona, która próbuje po kilku latach od zdarzenia bronić swych praw przed sądem rozpoznającym sprawę spotyka się bardzo często z sytuacją, gdy świadkowie – nie zgłoszeni wcześniej – nie pamiętają już istotnych dla niej okoliczności, a dokumenty, które powinny być w posiadaniu określonych instytucji (dokumentacja medyczna, notatniki policyjne czy nagrania z kamer przemysłowych), zostały już zniszczone.

Problemom takim może zaradzić jedynie aktywne uczestnictwo strony już na etapie postępowania przygotowawczego, zgłaszanie dowodów, konsekwentne prezentowanie swojego stanowiska. Stąd też warto, by każdy, kto staje się uczestnikiem postępowania karnego nawiązał niezwłocznie kontakt z fachowcem, który zapewni mu szybką i fachową pomoc prawną oraz pozwoli uniknąć opisanych problemów.

Osobą taką jest adwokat.